Buddha Park’s massive statues in Nong Khai, Thailand

Buddha Park’s massive statues in Nong Khai, Thailand

Buddha Park’s massive statues in Nong Khai, Thailand
#thailande, #Tourist Attraction, #Tourism, #buddhism, #ASIA

  • |