Po-i-Kalyan complex in Bukhara, Uzbekistan

Po-i-Kalyan complex in Bukhara, Uzbekistan

Po-i-Kalyan complex in Bukhara, Uzbekistan
#travel, #Tourism, #Ўзбекистон, #ASIA, #Poi Kalyan

  • |